ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววันดี พันคูณ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งทับกวาง

จำนวนผู้ใช้บริการ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ชาย 310 คน

หญิง 138 คน

รวม 448 คน

จำนวนผู้เข้าชม

 

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ยินดีต้อนรับ

  

  

  

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
สายด่วน 1300

เขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด

สระบุรี ลพบุรี ชัยภูมิ นครสวรรค อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี

 

 

 

 

 

งบทดลอง มีนาคม 2567
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพและสืบหาทายาทของผู้ใช้บริการเสียชีวิตและหลบหนี
งบทดลอง มกราคม 2567
งบทดลอง ธันวาคม 2566
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางใสสะอาด 2567"
งบทดลอง พฤศจิกายน 2566
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลงประจำเดือน กันยายน 2566
งบทดลอง ตุลาคม 2566
งบทดลอง กันยายน 2566
งบทดลอง สิงหาคม 2566
งบทดลอง กรกฎาคม 2566
งบทดลอง มิถุนายน 2566
งบทดลอง พฤษภาคม 2566
งบทดลอง เมษายน 2566
งบทดลอง มีนาคม 2566
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2566
งบทดลอง มกราคม 2566
งบทดลอง ธันวาคม 2565
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางใสสะอาด 2566"
ประกาศฯ เรื่อง ห้ามเล่นการพนัน หรือเสพสุราในเวลาราชการหรือในสถานที่ราชการ ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี
งบทดลอง พฤศจิกายน 2565
งบทดลอง ตุลาคม 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565
งบทดลอง กันยายน 2565
งบทดลอง สิงหาคม 2565
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบทดลอง กรกฎาคม 2565
งบทดลอง มิถุนายน 2565
งบทดลอง พฤษภาคม 2565
งบทดลอง เมษายน 2565
งบทดลอง มีนาคม 2565
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2565
งบทดลอง มกราคม 2565
  ...ประกาศอื่นๆ...