map

 

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

เลขที่ 204 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

ฝ่ายบริหาร ติดต่อบริจาคสิ่งของ - เลี้ยงอาหาร โทร : 036 - 357320

ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ โทร : 036 - 273064

โทรสาร. 036 - 357320

Email : thapkwang@dsdw.go.th

    

 

การเดินทางมายังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง