สถิติผู้ใช้บริการ สถิติผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2565

เดือน
กลุ่มเป้าหมาย
รวม
คนไร้ที่พึ่ง
จิตเวช
ขอทาน
ตุลาคม
325
40
1
366
พฤศจิกายน
322 40 0 362
ธันวาคม
319 38 0 357
มกราคม
326 59 0 385
กุมภาพันธ์
327 59 0 386
มีนาคม
329 55 0 384
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
       
กันยายน
       
รวม